Deel 4 - de hemelvaart van Jezus

Nadat de Heere Jezus was opgestaan uit de dood, ging Hij niet direct terug naar God de Vader in de hemel. Hij is nog veertig dagen op aarde gebleven. Er was bij Zijn opstanding wel iets bijzonders gebeurd met Zijn lichaam. Dat was volkomen veranderd. Hij had een nieuw lichaam gekregen - een ‘verheerlijkt’ lichaam. Daarmee kon Hij zelfs door gesloten deuren.
Hij liet zich eerst zien aan enkele vrouwen die bij Zijn graf waren geweest (Matteüs 28:9-10). En nog op diezelfde dag stond Hij ’s avonds plotseling binnen bij de discipelen (Johannes 20:19). Een van hen, Thomas, was daar niet bij. En eerst wilde hij niet geloven dat Jezus weer leefde. Maar toen Jezus opnieuw bij de discipelen kwam, liet Hij Thomas Zijn wonden in Zijn handen en Zijn zij zien. Toen geloofde hij het pas! (Johannes 20:24-29). Nog weer later vertoonde de Heere Jezus zich aan meer dan 500 mensen tegelijk (1 Korinthe 15:6). Velen waren verbaasd dat ze Jezus weer zagen omdat ze wisten dat hij gestorven en begraven was.
In de veertig dagen die Jezus na Zijn opstanding op aarde doorbracht, sprak Hij met Zijn discipelen over het Koninkrijk van God (Handelingen 1:3). Er zal namelijk een dag komen dat Hij weer terugkomt op aarde, maar dan als Koning. Dit is nog niet gebeurd, we wachten hierop. Je kunt dit op de tijdlijn al wel zien bij nr. 13.

Veertig dagen na Zijn opstanding ging Jezus met Zijn discipelen naar de Olijfberg, dichtbij Jeruzalem. Daar beloofde Hij hen dat zij spoedig de Heilige Geest zouden ontvangen. Hij droeg de discipelen op om in Jeruzalem te blijven wachten tot de Heilige Geest gekomen zou zijn (hierover lezen we in een volgend deel). Daarna zegende Hij hen en terwijl Hij dat deed, werd Hij opgenomen in de hemel. Bij het overzicht hierboven zie je bij nr. 4 een pijl omhoog. Deze staat symbool voor de hemelvaart van de Heere Jezus. In Handelingen 1:9-10 kunnen we lezen dat de hemelvaart van Jezus toen werkelijk is gebeurd. Hij steeg langzaam op terwijl Zijn discipelen Hem zagen verdwijnen in de wolken. Daarna verschenen er twee engelen aan de discipelen. Die engelen beloofden dat Jezus op zekere dag op dezelfde manier zal terugkomen, zoals ze Hem naar de hemel hebben zien gaan (Handelingen 1:11).

De hemelvaart was een belangrijke gebeurtenis omdat dithet einde betekende van Jezus’ werk (bediening) op aarde. God de Vader had Zijn Zoon uit liefde naar de aarde gestuurd toen Hij in Bethlehem werd geboren en nu keerde de Zoon terug naar de Vader. Alles waar de Heere Jezus voor naar de aarde was gekomen, had Hij volbracht. Daarmee heeft Hij gedaan wat God de Vader van Hem vroeg.
De Heere Jezus ging weer terug naar de hemel om daar een plaats voor ons klaar te maken in het Vaderhuis (Johannes 14:2). Hij heeft beloofd om Zijn Gemeente (alle mensen die in Hem geloven) op te komen halen als deze plek helemaal klaar is. Dan mogen wij voor eeuwig bij Hem zijn!

De Heere Jezus is nog altijd in de hemel, ook wel het paradijs genoemd. Daar bidt en pleit Hij voor ons. Dat betekent dat Jezus Zijn best doet om Zijn Vader aan te tonen dat de mensen die in Hem geloven geen straf meer verdienen.

Een volgende keer kun je lezen over de komst van de Heilige Geest.