Zoeken in Het Zoeklicht

Wees niet bevreesd!

Jaargang: 92 - 2016, Nummer: 16
Veel IS-terroristen zijn met de gigantische vluchtelingenstromen Europa binnengekomen. Aldus de veiligheidsdiensten. ‘Het gevaar is groter dan we vermoedden. In Europa worden meer aanslagen verwacht, waarbij de terroristen ook bomauto’s zullen gaan gebruiken.’

“Europa verkeert in groot gevaar,” stelde Patric Calvar, hoofd van de Franse binnenlandse veiligheidsdienst DGSI. “Hun plan is om maximaal schade aan te richten, zonder daarbij zelf verliezen te lijden.” Hij verwacht op termijn een confrontatie tussen extreemrechts en de moslimwereld en nam zelfs het woord burgeroorlog in de mond. “Op termijn komt er een confrontatie tussen extreemrechts en de moslimwereld.”

Angst
Wanneer je zulke berichten leest, kan dat angst veroorzaken, vrees voor de dingen die komen gaan. Hoe lang duurt het nog voordat IS (Islamitische Staat) ook ons land zal treffen met aanslagen? En ben ik nog wel veilig?
Ook in de Bijbel kom je tegen dat mensen bevreesd zijn, angst hebben. We lezen er onder meer over in Matteüs 10. De Heere Jezus stuurt Zijn discipelen erop uit om het Evangelie te verkondigen. Als ze op pad gaan, lopen ze het risico opgepakt te worden en overgeleverd te worden ‘aan raadsvergaderingen, en in hun synagogen zullen zij u geselen’ (Matteüs 10:17).

Wees niet bevreesd
In deze tijd van dreiging en aanslagen kan bezorgdheid ons in beslag nemen. Je maakt je zorgen, raakt je rust en vrede kwijt. ‘U moet niet bezorgd zijn,’ zegt de Heere Jezus in vers 19. Als we door genade Hem mogen kennen, is ons leven immers in Zijn hand. Als je opgepakt wordt – en dat gebeurt volop door IS in het Midden-Oosten – dan zal de Heilige Geest woorden geven die je mag spreken (vers 19 en 20).
Het komt erop aan om te volharden tot het einde (vers 22), de Heere trouw te blijven. Dan zul je zalig worden, deel krijgen aan het eeuwige leven. Het vraagt van onze kant toewijding en overgave aan de Heere. Maar het is ook: ‘Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt’ (Lucas 22:32).
Wanneer u heel Matteüs 10 leest – doet u dat vooral – dan komt u verschillende keren de woorden ‘Wees niet bevreesd’ tegen. Alsof de Heere Jezus het Zijn discipelen wil inprenten: ‘Wees niet bevreesd.’
Wat er ook gebeurt, al zouden wij getroffen worden door aanslagen, al zou de vrijheid om het Evangelie te verkondigen worden ingeperkt, of wat dan ook: ‘Wees niet bevreesd.’

Vertrouwen…
Er is alle reden om bevreesd te zijn. Laten we niet doen alsof het wel meevalt. En toch zegt de Heere Jezus in Matteüs 10: ’Wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel’ (vers 28).
Dit zijn heftige woorden in het eerste deel van dit vers: ‘Wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden…’ Als ik zou weten dat het schrijven van dit artikel terroristen zo zou ophitsen dat ze mij zouden willen doden, zou ik het dan wel schrijven? Toch: wees niet bevreesd voor hen… Vertrouw je leven toe aan de Heere Jezus. Schuil bij Hem, Hij gaat mee, zelfs al zou dat je dood betekenen…
Vers 28 vervolgt: ‘…en de ziel niet kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel.’ De terroristen, de tegenstanders kunnen alleen ons lichaam doden, niet onze ziel. Er is er Eén, Die ziel en lichaam kan verderven in de hel. Voor hel wordt het woord ‘gehenna’ gebruikt, de poel van vuur. Vrees voor Hem!

…en bidden
Het zijn juist de terroristen die zich in een levensgevaarlijke situatie bevinden. Als het moslims zijn, geloven ze de leugen dat ze een grote beloning zullen ontvangen in de hemel. Hun lichaam en ziel zullen echter te gronde worden gericht in de hel. Vrees niet voor hen, maar bid voor hen, dat ze nog tot geloof zullen komen in de Heere Jezus.

Dirk van Genderen