Image

Amerikaanse staat keert terug op besluit legalisatie drugs

Artikel
03 april 2024

De Amerikaanse staat Oregon is teruggekomen op een eerder genomen besluit tot legalisering van drugsgebruik als ook het bezit ervan door particulieren. In plaats van dat het drugsprobleem erdoor werd opgelost, liep de situatie namelijk compleet uit de hand. Zowel de Republikeinen als Democraten gezamenlijk, zijn daarom tot het besluit tot terugdraaiing gekomen.

Het begon allemaal in 2020 toen de staat Oregon ‘Measure 110’ aannam. Een meerderheid van de kiezers stond achter het voorstel om de meeste tot dan toe illegale drugs te legaliseren. De belastingopbrengsten die dat zou opleveren, zouden dan ten goede kunnen komen aan de verslavingszorg. 
Dat was de theorie, maar de praktijk pakte heel anders uit. Sinds het besluit in werking trad is namelijk het aantal overdoses en sterfgevallen door een overdosis van een verdovend middel, geëxplodeerd. De overlast van drugsverslaafden is enorm toegenomen, met name in Portland, de grootste stad van de staat. Het besluit had een aanzuigende werking, waardoor het aantal verslaafden enorm toenam in de stad. Daarbij was het niet langer strafbaar om in de openbare ruimte drugs te gebruiken, dus was het gevolg dat in parken en op andere plaatsen waar ouden van dagen, kinderen en gezinnen kwamen, junkies high lagen te worden. Dit ging zo niet langer. 

Daarom zal per 1 september de wetgeving over het wederom strafbaar stellen van drugsbezit en gebruik, ingaan. Door drugs te ‘recriminaliseren’ wordt de politie weer in staat gesteld om op te treden tegen drugsgebruik in de openbare ruimte en tegen het bezit van drugs.

Waarom is dit voor ons van belang?
In Nederland gaan van tijd ook steeds stemmen op om het drugsgebruik - inclusief harddrugs - geheel vrij te geven. In Oregon, op de plek waar ze dit concreet geprobeerd hebben in de westerse wereld, is duidelijk geworden dat dit helemaal niet werkt: de problemen zijn niet minder, maar juist meer geworden. Er is zelfs een dusdanig onhoudbare situatie ontstaan dat de wetgeving nu flux weer wordt teruggedraaid. 
Het liberale en goddeloze denken dat hierachter zit, brengt dus wrange vruchten voort. Immers het liberale gedachtengoed zegt: iedereen is vrij om zelf individueel te beslissen over zijn of haar leven. En wil jij drugs gebruiken? Waarom niet? Daar doe je een ander geen pijn mee, dus laten we elkaar vrij laten. 
Maar zo werkt het dus niet in de praktijk. Mensen kunnen niet omgaan met ongebreidelde vrijheid en drugs maken mensenlevens kapot, vanwege de extreem verslavende werking. Drugs verwoesten het leven van de drugsgebruiker, maar ook de levens van de mensen daaromheen. Zo maken ze van binnenuit de samenleving zelf kapot. 
Gods Woord waarschuwt daarom voor deze zaken. Wij mogen niet verslaafd zijn en moeten verantwoordelijkheid nemen, ook hierin. Dat is dus niet voor niets. In praktijk blijkt ook hierin weer hoeveel wijsheid Gods Bijbel daarin aan ons mensen geeft. Onze God is een goede God en Hij heeft het beste met ons en onze menselijke samenlevingen voor. Daarnaar luisteren is verstandig en wijs. 

Bron: FoxNews