Image

De doodscultus van het vrijwillige levenseinde

Artikel
09 april 2024

De rechtszaak tegen zeven mensen die betrokken zouden zijn bij het verstrekken van middel X, een chemisch middel dat gebruikt kan worden om het leven te beëindigen, is begonnen. Twee van de aangeklaagden zijn bestuursleden van de Coöperatie Laatste Wil. Hun wordt verweten dat ze deel hebben genomen aan een criminele organisatie.

De Coöperatie Laatste Wil is opgericht om te pleiten voor het zelfgekozen levenseinde onder humane omstandigheden, zonder tussenkomst van een arts. De organisatie ontdekte in 2017 het middel X en maakten er reclame voor: ze zochten breed de publiciteit. Daarnaast verspreidden ze het middel en vertelden ze mensen hoe ze aan het middel konden komen. De Coöperatie Laatste Wil beweert dat dit middel voor een pijnloze en relatief makkelijke dood zorgt, maar dit is niet waar.

Zo zijn er voorbeelden te over van mensen die het middel namen en een vreselijke dood stierven. Het middel kan een lang stervensproces geven tot wel 40 uur met allerlei verschrikkelijk lijden, waarbij er geen tegengif is.

Het middel werd daarbij verstrekt aan mensen van verschillende leeftijden en achtergronden. Daarmee werd de wet- en regelgeving rondom euthanasie overtreden. Er zijn dan ook heel wat nabestaanden, die aan de bel trokken en naar buiten traden. Een schokkend voorbeeld is dat van Marjolein. Zij was een jonge vrouw van 28 jaar oud toen ze middel X nam. Ze handelde precies volgens de voorschriften die verstrekt waren, maar kreeg al snel spijt. Alleen was het toen te laat; er is nogmaals geen weg terug meer na inname. De omstandigheden waren daarbij in haar geval zo dat het er sterk op leek dat het middel in een opwelling werd genomen. En dit is helaas niet het enige voorbeeld.

Veel deskundigen hebben dan ook grote bezwaren tegen de Coöperatie en haar denkbeelden. Zo wordt hen verweten dat er geen ruimte is voor psychisch lijden en de mentale problemen rond suïcidale gedachten. Verder is er geen deskundigheid in het toetsen van de doodswens en wordt er een te rooskleurig beeld geschetst van de dood en het sterven.

Duiding
De omgang met de dood en de kijk op de waarde van het leven is een teken van de goddeloze tijden waarin wij leven. De Coöperatie Laatste Wil is uiteraard een extreme doodscultus, maar het zegt tegelijkertijd veel over onze samenleving dat dit kan ontstaan. Als God buiten de deur wordt gezet en de waarde van het leven verkleind wordt tot een biologisch gegeven waarin de mens tot enige norm is geworden, is dit het gevolg.

De Bijbel leert ons juist dat het leven bij uitstek heel waardevol is en dat God de Heer van het leven is. De waarde van de individuele mens is zelfs zo groot dat God zichzelf heeft gegeven om mensen te redden van de dood! Er mag dan ook nooit zo met het leven van een mens omgegaan worden als de Coöperatie Laatste Wil mensen voorhoudt.