Image

Genocide-aanklacht Israël in behandeling Den Haag

Artikel
11 januari 2024

10 januari - Israël wordt door Zuid-Afrika voor het Internationale Gerechtshof te Den Haag gedaagd. De aanklacht? Genocide op de bevolking van Gaza. Vandaag begint de zaak. Een volledige uitspraak kan lang op zich laten wachten, maar op een aantal andere punten heeft Zuid-Afrika gevraagd om een sneller oordeel.

Het draait in de aanklacht om het Genocideverdrag van 1948 dat ook door de staat Israël is ondertekend. Het bewijsprobleem ligt daarbij bij Zuid-Afrika. Die zal namelijk moeten aantonen dat er bewust sprake is van een duidelijke opzet om genocide te plegen, zoals de verdragtekst bepaalt. Dat zal moeilijk worden. Daarom is er ook een aanklacht tot oproepen tot genocide bijgevoegd. Dit is eenvoudiger te bewijzen. 

Op korte termijn wil Zuid-Afrika dat het hof een voorlopige uitspraak doet over het neerleggen van de wapens en het verlenen van humanitaire hulp. 

Israël verdedigt zich morgen. Woordvoerders van de Israëlische staat wijzen nu al op het feit dat het land er alles aan doet om burgerslachtoffers te voorkomen. Zo waarschuwt het leger bijvoorbeeld lokaal, voordat ze een aanval inzetten. Ook wijzen ze op het recht op zelfverdediging en de plicht om de eigen bevolking te beschermen.
Israël beschuldigt Zuid-Afrika van antisemitische retoriek waarin het spookbeeld van de op bloed beluste Jood wordt geparadeerd. Zuid-Afrika maakt zich door deze stap medeplichtig aan de misdaden van Hamas.

Een eventuele uitspraak waarin Israël wordt veroordeeld zal met name zorgen voor reputatieschade in de wereld en zal als ammunitie dienen voor de vijanden van Israël.