Image

Joodse herdenking Kristallnacht onder druk

Artikel
07 november 2023

7 november - Joodse herdenkingen en activiteiten staan onder grote druk. Sinds de uitbraak van de oorlog tussen de terreurorganisatie Hamas en Israël, is het aantal antisemitische en anti-Israël incidenten wereldwijd schrikbarend toegenomen.

Ook in Nederland voelen Joden zich niet veilig. Joodse scholen waren bijvoorbeeld gesloten uit angst voor antisemitisch geweld. Onlangs werd een diploma-uitreiking gehouden aan de Universiteit van Amsterdam waar antisemitische en anti-Israël leuzen te horen waren. Een Joods gezin dat bij de diplomering van hun zoon aanwezig was protesteerde. Met goede afloop? Integendeel. Het gezin werd weggehoond en niemand greep in, ook de aanwezige docenten en medewerkers niet. Het gezin verliet de zaal terwijl de aanwezigen lelijke woorden en radicale teksten bleven scanderen!

Ook de herdenking van de Nacht van het gebroken Glas, oftewel de Kristallnacht, donderdag 9 november staat onder druk. Jaarlijks vinden in Nederland op diverse plaatsen herdenkingen plaats en worden stille tochten georganiseerd om bij de gebeurtenissen van deze nacht stil te staan. Besloten is dat de stille tocht door de stad Groningen niet zal doorgaan vanwege de oorlog die gaande is tussen Hamas en Israël. Want: ‘We willen niet het risico lopen dat iemand de stille tocht verwart met een demonstratie rondom de situatie in het Midden-Oosten’, aldus het organiserend Comité.

Wat gebeurde er tijdens de Kristallnacht?
In de nacht van 9 op 10 november 1938 vond een gerichte, gewelddadige, georganiseerde aanval plaats door de nazi’s tegen de Joden in Duitsland, Oostenrijk en Sudetenland. In deze landen werden Joden én hun bezittingen aangevallen. Duizenden Joodse winkels werden vernield en ruim 1.400 synagogen in Duitsland werden in brand gestoken. Joodse mannen en vrouwen werden uit hun huizen gesleurd, hun huizen werden in brand gestoken, sommigen werden vermoord en sommigen werden aangezet tot zelfmoord. De volgende ochtend lagen de straten bezaaid met glas en vanwege al het gebroken glas wordt deze nacht Kristallnacht genoemd. Hoe reageerde de bevolking destijds? Ze keek toe.

De Nacht van het gebroken Glas bracht een keer in de omgang met de Joden in het nazi-Duitsland. Het was de voorbode van de Holocaust. Blijf óf wordt wakker!
De Bijbel zegt: ‘Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen’ (Efeziërs 6:10-20).

Ben je toeschouwer?

Zou 9 november niet een goed moment zijn samen op de knieën te gaan? Thuis, in je kerkelijke gemeente of met vrienden en te bidden en smeken om een halt tegen toenemend antisemitisme en anti-Israëlsentiment? Gebed en smeking zijn een geweldig, krachtig wapen in de geestelijke strijd achter de strijd die momenteel woedt. Als je je toewijdt aan God en weerstand biedt aan de satan zál hij vluchten (Jakobus 4: 7).