Image

Pride-month leidt tot onrust, knokpartijen en onzedelijkheid

Artikel
02 juli 2024

De afgelopen juni-maand was weer de Pride-month (Pride-maand) in de VS en dus was er extra veel aandacht voor lhbti-personen en hun beweging wereldwijd. Ook werden er - met name in de VS en Canada - vele Pride-events gehouden; optochten voor en door de lhbti-gemeenschap, zoals we die bijvoorbeeld ook in Amsterdam kennen later in de zomer. Deze evenementen gingen gepaard met onrust, knokpartijen en onzedelijkheid.

Al eerder schreven wij hier op zoeklicht.nl over de verdeeldheid in het progressieve kamp met aan de ene kant de lhbti-beweging en aan de andere kant de Pro-Palestina mensen. Regelmatig kwam het de afgelopen maand voor dat de ene groep, de andere blokkeerde. Zo was er dit weekend nog een blokkade tijdens een Pride-mars. Daarnaast waren er gevechten tijdens verschillende Pride-evenementen. Zo zijn er beelden van knokkende vrouwen tijdens een pride-evenement in New York online verschenen. De organisatie deed het af als ‘het hoort erbij’. 

Het meest schokkende bericht kwam uit San Francisco. Daar liepen naakte mannen rond tijdens het Pride-evenement, ook in de nabijheid van kinderen. De naakte mannen verantwoorden zichzelf door te claimen dat het menselijk lichaam in zijn naaktheid heel normaal was en dat het zelfs wel goed was voor de kinderen om naakte mannen te zien. Een van de geïnterviewden zei: ‘Geen van de jankerds en ouders die klaagden kunnen uitleggen wat er nou zo erg is voor een kind om een naakt menselijk lichaam te zien. Elke studie daarnaar laat zien dat het niet schadelijk is. Kinderen die hiermee vertrouwd zijn groeien op tot beter aangepaste volwassen.’ Een andere naaktloper verantwoordde zichzelf aldus: ‘Kinderen worden naakt geboren en zolang er niets seksueels aan is, is het gewoon naaktheid. Meer niet.’ De man verwijderde zijn handdoek en toonde zichzelf geheel halverwege het interview aan de interviewer. Een negen jaar oud meisje zag een blote man met een Darth Vader masker en cape. Ze zei dat ze het maar vies vond. Wat vond de lokale politie ervan? Zolang er geen sprake was van ‘seksuele bevrediging’ was het legaal, was hun commentaar. 
Daarnaast was er een zogenaamde fetisj-zone. Officieel 18+, maar er werd niet gecontroleerd en iedereen kon zo naar binnen lopen. Er werd in deze zone door verschillende mensen op elkaar geürineerd in een kinderbadje en er werden hierbij ook seksuele handelingen verricht. Toen de politie hiervan op de hoogte werd gebracht was hun respons: ‘Kies je eigen gevechten maar vandaag.’ Ze deden dus opnieuw niets.

Het opvallende is dat veel grote media dit soort nieuws niet oppikken, niet alleen in San Francisco, maar wereldwijd. Er is hier sprake van degeneratie van de mens in zonde, zoals we al in Romeinen 1 zien uitgelegd en beschreven. Het gaat van kwaad tot erger met de mens die God en de scheppingsorde loslaat. Rom. 1: 18-28 beschrijft het zo: ‘Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken, omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is… Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden, en hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. Zij hebben de waarheid van God vervangen door leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan oneervolle hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijk omgang vervangen door de tegennatuurlijke. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijk omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand: mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. En omdat het hun niet goeddacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken, om dingen te doen die niet passen.’ 

We zien dit voor onze ogen werkelijkheid worden in deze tijd, zo blijkt ook weer in dit artikel. De massa krijgt dit echter niet te zien. Er wordt ons door vooringenomen media een rad voor de ogen gedraaid, want iedereen moet vieren dat alles wat goed en heilig is kapot gemaakt wordt en overboord gezet, zoals Gods Woord al heeft voorzegd.