Image

Tien christelijke opvoedingstips voor verkering en seks bij opgroeiende kinderen

Artikel
23 april 2024

Het huidige beeld van huwelijk en seksualiteit is in onze maatschappij ver, heel ver van God en zijn Woord verwijderd. Toch mogen we niet opgeven om als christenen – ook als christelijke ouders – de Bijbel als uitgangspunt voor ons eigen handelen, ons voorleven en ons onderwijzen te nemen.

Simon en Karine Anemaet schreven daarom onderstaande tien tips voor ouders van opgroeiende kinderen.

Hun uitgangspunt vinden ze in de volgende verzen uit Gods Woord:

Hooglied 2:7 (HSV): 'Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, als bij de gazellen of bij de hinden op het veld, dat u de liefde niet opwekt of aanwakkert, voordat het haar behaagt.'  

2 Timotheüs 2:22 (Basisbijbel): 'Houd je niet bezig met de dingen waar jonge mensen over het algemeen naar verlangen. Maar doe je best om eerlijk en trouw, vol liefde en vrede om te gaan met de mensen die werkelijk van de Heer houden.'  

1 Korintiërs 6:18 (Basisbijbel): 'Doe dus geen dingen op het gebied van seks die God niet goedvindt. Alle andere verkeerde dingen die je doet, hebben niet met je lichaam te maken. Maar met verkeerde seks doe je je eigen lichaam kwaad.'  

Jezus herhaalde Genesis 2:24 in Mattheüs 19:5 (HSV): 'Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn.'    

10 tips voor ouders bij verkering

  1. Verkeringen passen erbij als je de leeftijd hebt om te kunnen trouwen en kinderen kunt opvoeden. Leer je kind al vroeg dat het werelds is om vriendjes te hebben op te jonge leeftijd, en dat het Bijbels is om een relatie aan te gaan als je ook in staat bent om te kunnen trouwen.

  2. Bereid je kinderen daar ook met vaardigheden op voor. Leer je kind om later voor een gezin te zorgen: de kost verdienen, verantwoordelijkheden te dragen, voor huishouden en gezin te zorgen en bovenal te leven tot Gods eer. 

  3. De persoonlijke relatie met de Heere Jezus is uiteindelijk het belangrijkste. Als het hart van het kind geneigd is om Gods wil te volgen, dan zal de levenswandel van het kind ook tot eer van God zijn. Richt je daarom op zelf een goed, dienend voorbeeld zijn voor je kind. Laat je kind bidden voor iemand die bij hem/haar past en het van God te verwachten. Ga geen relatie aan met een ongelovige (2 Kor 6:14,15)

  4. Richt je in de jeugd 12-17  jaar niet op verkeringen, maar op je vorming tot Gods eer, op het kennen van Gods Woord, gezond groeien en ontwikkelen. Dan ben je in je volwassen leven in staat om in een gezond huwelijk een gezonde relatie te kunnen hebben met je man/vrouw, dan kun je binnen die veiligheid seksualiteit beleven en dan kun je zelf vanuit die volwassenheid weer kinderen opvoeden.

  5. Je wilt seksualiteit in de geborgenheid van het huwelijk. Dat is niet los verkrijgbaar! Het is een verbond en daarmee onverbreekbaar veilig om in te zijn.

  6. Leer je kinderen zelf te praten, emoties te herkennen en te uiten en de vriend/vriendin te leren kennen via praten. Je lichamelijk gaan verbinden is geen goede manier om iemand helemaal te leren kennen. Praat zoveel als je maar kunt met degene die je als toekomstige huwelijkspartner ziet. Organiseer als ouders voldoende gezellige avonden thuis en vakanties waarbij je de vriend of vriendin uitnodigt. 

  7. Laat diegene niet bij je thuis overnachten of ze lang samen alleen. Is het niet anders, dan laat je de vriend/vriendin bij een broer of zus van het gelijke geslacht op de kamer slapen. Ook dat is een vertrouwenskwestie. Doe dit met wijsheid. Zonen en dochters zijn kostbaar en volgen jouw leiding, neem die in liefde!

  8. Vrouwen hechten zich aan de eerste bedpartner met een hele dosis hormonen. Zo heeft God dit uitgedacht. Dit wordt steeds minder naarmate er meer bedpartners zijn. Zoon, laat dus respect zien door te wachten, en dochter: zoek de man uit die op jou kan wachten. Kan hij/zij zichzelf ook opgeven om je te dienen? Dat ga je hard nodig hebben in je huwelijk!

  9. Wacht na het uitgebreid leren kennen van die ander niet veel te lang met trouwen! Te lang wachten, kan het verlangen tot seksualiteit te erg doen toenemen. Ontwikkel je tot een evenwichtige volwassene, leer de Heere en Zijn Woord goed kennen, en leer elkaar vooral kennen voordat je je gaat verbinden. Dan hoef je Bijbels gezien niet te lang te wachten met trouwen, maanden tot maximaal twee jaar. Een feest, een huwelijksreis of een studie die nog bezig is, hoeven geen obstakels te vormen om een huwelijk te sluiten en te kunnen leven als man en vrouw.

  10. Dit alles is een vertrouwenskwestie! Werk dan ook al van jongs af aan de vertrouwensband met je kind. Onderwijs ze vanaf jong, met liefde en met je eigen goede voorbeeld. Verder is het een gebedszaak, iets wat God in het hart van je kind kan bewerken.