Image

Kind bij ouders weggehaald om geloof en gender

Artikel
21 februari 2024

In de Amerikaanse staat Indiana dient een beroep bij het hoogste gerechtshof rondom een uithuisplaatsing van een kind bij religieuze ouders die weigerden dat kind te bevestigen in zijn genderkeuze. Dit werd door het equivalent van de kinderbescherming van Indiana gezien als ‘mishandeling’ en het kind werd daarom bij een ‘gender-bevestigend’ gezin geplaatst. 

De zaak
Het gaat om een jongen die bij zijn ouders aangaf een meisje te zijn en wilde dat zij hem bij zijn gekozen voornaamwoorden (‘pronouns’) zouden aanspreken. De ouders weigerden dat vanuit hun religieuze overtuiging. De jongen leed aan een eetstoornis en de ouders waren daarom van mening dat er sprake was van psychische problematiek. Ze zochten daarvoor behandeling. 
Toen de overheidsdiensten van Indiana hier lucht van kregen, werd een onderzoek geopend. Dit resulteerde erin dat het kind uit huis werd geplaatst bij een ‘gender-bevestigende’ familie, dat de biologische ouders nog maar een paar uur per week hun kind mochten zien en dat zij daarbij niet mochten praten over gender of hun visie daarop.

De ouders begonnen daarop te procederen. In de rechtsgang is inmiddels vast komen te staan dat de ouders liefdevolle en goede ouders zijn. Er is geen sprake van verwaarlozing, niet van geweld of iets soortgelijks. Ze waren en zijn als ouders goed in staat hun kind op te voeden. Toch hielden de rechtbanken tot nog toe het oordeel in stand dat het kind terecht uit huis was geplaatst. 
Omdat er geen gebreken in de ouderlijke opvoeding of het handelen van de biologische ouders zijn vastgesteld, is dit dus een zuiver ideologische kwestie waarbij het christelijke wereldbeeld haaks staat op wat de staat van Indiana hierover vindt. De advocaat van het ouderlijke paar stelt het zo: ‘Het wegnemen van een kind van zijn liefhebbende ouders vanwege hun religieuze overtuigingen, die gedeeld worden door miljoenen andere Amerikanen, is een schande voor het recht, voor ouderlijke rechten en basaal menselijk fatsoen.’ 

De betekenis
Het gaat hier om een zaak in de VS. Dat lijkt misschien ver van ons bed, maar dit soort kwesties spelen inmiddels in veel meer landen. In Canada is hetzelfde thema al jaren een issue en in meer landen worden rond gender soortgelijke discussies gevoerd. Steeds meer wordt daarin duidelijk dat onze christelijke wereldvisie haaks staat op die van de goddeloze wereld én dat dit steeds minder wordt geaccepteerd. De ideologische overtuigingen van de progressieve linkse bewegingen worden in steeds sterkere mate dwingend opgelegd. Wat vanuit de linkse emancipatiebewegingen begon als een pleidooi voor tolerantie is in die zin de meest intolerante beweging geworden van dit moment.
Dit geldt niet alleen op het gebied van gender. Ook rond abortus worden de mogelijkheden van andersdenkenden steeds meer beperkt. In het Verenigd Koninkrijk zijn al bufferzones rondom abortusklinieken ingesteld waar meerdere malen christenen in zijn opgepakt, zelfs om het in stilte bidden (zie bijvoorbeeld hier). In Duitsland is op dit moment een soortgelijk wetsvoorstel in de maak. In London worden straatpredikers steeds vaker opgepakt omdat ze het evangelie verkondigen, in Nederland ligt de homo- en genderconversiewetgeving ter behandeling in de Kamer, in Finland worden geestelijken en parlementsleden vervolgd om hun LHBTI-standpunten (zie hier en hier), in de VS is een complete redactie ontslagen omdat ze een evenwichtig LHBTI-geluid wilden laten horen, etc.

Wij van Het Zoeklicht signaleren en rapporteren deze ontwikkelingen en zullen dat blijven doen. Niet uit sensatiezucht, maar om jou ervan op de hoogte te stellen. De bevoorrechte positie die wij als westerse christenen hadden is snel aan het verdwijnen en dat zal doorgaan. Willen we staande blijven in een vijandige wereld, dan moeten we ons wapenen. We moeten de geestelijke wapenrusting aantrekken (Ef. 6: 10-17), want we staan hierin in geestelijke strijd tegen demonische machten (Ef. 6: 12). We moeten ons voorbereiden in kennis, in liefde en in volharding. We moeten kortom trainen (1 Kor. 9: 24-27). Dan blijven we staande en kunnen we het goede geluid laten horen. Want niet alleen wijzelf, maar de hele samenleving vaart er wel bij als de Bijbelse boodschap wordt verkondigd en nageleefd. En als wij die niet delen, wie doet dat dan?

Dat we moedig zullen zijn, wat er ook komt. God is immers met ons. Hij leidt onze weg en geeft ons de woorden (Lukas 12: 11 en 12) en Hij zal ons niet vergeten, noch verlaten (Hb. 13: 5 en 6). Jezus belooft dat als we zijn boodschap verkondigen Hij met ons is tot aan de voleinding van de wereld (Mt. 28: 20). Wees daarom niet bang, maar vol goede moed en laat jouw licht schijnen, juist in de grootste duisternis.  

Bron: Foxnews