Image

Wat er mis is met moderne kinderentertainment - Een opinie over beïnvloeding

Opinie
03 januari 2024

De tijd van onschuldige kinderfilms en series ligt ver achter ons. Vandaag zijn films en series vaak instrumenten om een politiek en/of religieus idee of standpunt over te brengen, meestal progressieve, onchristelijke standpunten en soms zelfs ronduit antichristelijke. Neem de nieuwe film ‘Wish’ van Disney. In deze antichristelijke film wordt onze God tot een karikatuur gemaakt om vervolgens de slechtheid van dit figuur aan te tonen.

In de film ‘Wish’ draait het verhaal om het meisje Asha. Zij leeft in het land Rosas waar een almachtige koning heerst die wensen kan vervullen. Dat doet hij ook van tijd tot tijd. Daarbij bepaalt hij of hij wensen wel of niet vervuld. Deze koning draagt de naam Magnifico en is een karikatuur van God. God wordt door de animators van Disney in deze Magnifico neergezet als een wrede, willekeurige persoon die onze wensen (onze gebeden) vervult of niet, precies zoals het hem uitkomt. De boodschap van de film is daarbij dat jouw wensen het belangrijkste zijn voor wie je bent, dus dat betekent nogal wat.
Asha gaat stage lopen bij deze koning en wordt zijn leerlinge. Aanvankelijk lijkt het een droom die uitkomt, maar al snel ontdekt ze dat dingen niet zijn zoals ze lijken. Magnifico is niet de goede heerser die hij beweert te zijn. Hij is een narcist die aanbeden wil worden voor wat hij doet. Magnifico is daarbij volledig overtuigd van zijn eigen gelijk in dat hij kan beslissen wat goed is voor zijn koninkrijk en zijn onderdanen. Als Asha dit inziet, komt ze hiertegen in verzet. 

Een vals beeld van God
Er zullen mensen zijn die zullen zeggen: waar maak jij je druk om? Een weldenkend mens en zeker een gelovig kind van God, weet toch dat God niet zo is. Zo kennen wij Hem niet en zo presenteert Hij zich ook niet in de Bijbel. Maar dat is juist het punt. In plaats van dat koning Magnifico in het verhaal als beeld van God een eerlijke weergave van Hem is, wordt er iets geschapen dat niet berust op de waarheid, maar wel gebruikt wordt om kinderen te indoctrineren over religie en God. Kijk, wordt er gezegd, dit is hoe God is en iedereen ziet toch duidelijk in dat dit verkeerd is!  
Daarmee worden kinderen weggehouden bij God en worden ze ontmoedigd om naar de ware God van de Bijbel op zoek te gaan. Je zou wel gek zijn immers en dat is zeer kwalijk (Mt. 18: 5 & 6).

Invloed subtiel, omdat het werkt
Denk hierbij niet dat het zo een vaart niet zal lopen, omdat kinderen dit helemaal niet doorhebben. Dat wij volwassenen er teveel achter zoeken. Dat is jezelf voor de gek houden, want zelfs als onze kinderen het niet bewust doorhebben, werkt het uit. De gedachte wordt in hun hart gepland. En wat gepland wordt - zeker wanneer het vaak herhaald wordt - heeft effect en werkt. Kijk maar naar de vele reclames om ons heen; als dat niet zo zou werken, zouden we er niet overal en altijd mee platgeslagen worden. Maar het werkt wel! Daarom geven grote bedrijven tegenwoordig evenveel geld uit aan marketing en reclame als aan het produceren en verder ontwikkelen van hun producten. 

'Wish' is dan ook geen uitzondering meer in onze tijd. Heel veel films en series, zeker van Disney (maar zij zijn niet de enigen), brengen de ‘boodschap’. Daarmee bedoel ik dat je geen film of serie meer aan kunt zetten zonder dat er allerlei progressieve en ‘moderne’ ideeën en opvattingen worden gebracht. Vrijwel elke serie heeft tegenwoordig trans personen, ook al komt dat niet overeen met de statistieken van het echte leven. Alles is daarbij zeer verantwoord en politiek correct divers en inclusief. Seksualiteit is normaal in alle geledingen, soorten en maten. In kinderfilms gelukkig (nog) niet expliciet, maar wel in de karakters en wat ze verkondigen. En occultisme komt naast allerlei New Age spiritualiteit openlijk aan bod.
Hierin zien we hoe het kwaad te werk gaat. Het probeert mensen te strikken en te overtuigen door hen via moderne middelen valse leringen voor te houden. Iedereen wordt verleid, jong en oud, rijk en arm en ga zo maar door. Het maakt niet uit wie je bent. En doe je dit consequent dan zal het zijn effect hebben. Overheden weten dit, media weten dit, bedrijven weten dit. Daarom doen ze het ook allemaal. 

Onze invloed
En wij? Als Bijbelvaste christenen is het aan ons om uit te stappen en ons geluid daarom ook te laten horen. Naar mijn idee doen we dat te weinig in Nederland. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een land als de VS, dan wordt daar wel volop het behoudende, christelijke geluid gehoord. Er staan daar welbespraakte mensen op die met argumenten de Bijbelse visie kunnen uitleggen en verdedigen. Niet iedereen is het daar mee eens, maar het heeft wel een plek en werkt daarom door. Onze visie op het leven en de wereld is mede daarom in de VS vrij gangbaar, terwijl wij als Bijbelvaste christenen hier in Nederland meestal als extremisten en fundamentalisten worden weggezet. Niet omdat we het zijn, maar omdat de andere kant het veel slimmer aanpakt!
En dat is jammer, want ook het goddeloze Nederland kan wel wat helderheid vanuit Gods Woord gebruiken. Het evangelie in al zijn facetten is het beste dat een mens kan overkomen, ook in 2024. Durf er daarom maar voor te staan. De waarheid is immers de waarheid en dat geldt net zo goed voor ons land en volk. Jezus is deze Waarheid, de Bijbel openbaart ons die Waarheid en en zoals de Heer het al zei: de waarheid maakt je vrij (Joh. 8: 32). 

Roelof Ham