Image

WHO wil richtlijnen transgenderzorg in 2024

Artikel
04 januari 2024

Ergens rond de Kerstdagen maakte de WHO (World Health Organisation van de VN) bekend dat zij een panel heeft samengesteld om in 2024 richtlijnen rondom transgenderzorg op te stellen. Dit panel, de zogenaamde Guideline Development Group (GDG), is qua samenstelling niet neutraal, noch gebalanceerd. Daarmee laten de VN en de WHO zich opnieuw in de kaarten kijken als vooringenomen en werkend vanuit een ideologische agenda. 

Ga je naar de website waar de leden van de GDG worden voorgesteld dan word je overspoeld met mensen die allemaal activistisch actief zijn binnen de LHBTI-beweging en zich inzetten voor de emancipatie van transgender personen. 

Zo lezen we van Apako Williams. Hij is de stichter en directeur van het Tranz Network Uganda, een belangengroep gericht op mensenrechten van transgender en niet-gender bevestigende personen in Uganda. 
Ayouba El Hamri is een trans en feministisch activist uit Marokko. De pronouns (voornaamwoorden) die deze persoon gebruikt zijn ‘they/them’ (meervoud zij dus) en zo wordt dat ook omschreven op de site van de WHO. Ayouba is actief in allerlei activistische groeperingen, zo getuigt de bio.
Chris McLachlan is voorzitter van de ‘Sexuality and Gender’ afdeling van de Psychologische Maatschappij van Zuid-Afrika. Hij is psycholoog en biedt als hulpverlener gender bevestigende gezondheidszorg (dat betekent: wat jij zegt dat je bent, daar help ik je mee) en begeleidt mensen die in aanraking zijn geweest met conversie-praktijken (zie dit artikel voor meer informatie). Hij is ook aan het promoveren. Zijn thesis? ‘Que(e)ring healthcare: Transgender en gender diverse persons’ lived experience within healthcare and the development of trans affirmative practice guidelines.’ Een hele mond vol, wat vertaald neerkomt op: ‘Queer gezondheidzorg: doorleefde ervaringen in de gezondheidszorg van transgender en gender diverse personen en de ontwikkelingen van richtlijnen voor transbevestigende praktijken.’ Dat zegt voldoende.
Cianan Russell (eveneens een ‘they’) is een activist voor de LHBTI-beweging sinds 1996 afkomstig uit de VS. Cianan werkt voor een NGO die opkomt voor trans en gender diverse personen. 

En zo kan ik doorgaan. Alle 21 leden van de GDG die worden voorgesteld zijn allemaal activisten die opkomen voor ruimte aan transgenders. Ze behoren vaak zelf tot de LHBTI- en transgendergemeenschap en zijn veelal werkzaam in het veld van de transgenderzorg. Er is niemand gevraagd voor dit panel die met terughoudend en een kritische blik naar de ontwikkelingen in de genderzorg kijkt. 

Dit geeft opnieuw aan hoe de VN, in dit geval bij monde van de WHO, ideologisch gedreven is. Dit gaat niet om eerlijk onderzoek en dan tot een statement rondom richtlijnen komen, maar om activisme. Bij de VN zien we dit vaker, bijvoorbeeld ook inzake Israël. 
De keuze en handelswijze van de WHO past als zodanig daarom exact bij de organisatie in zijn geheel. De VN is een instrument voor activisten geworden en daarin een exponent van de tijd waarin wij leven en waar wij al vaker over hebben geschreven. We leven immers in een diep goddeloos tijdperk waarbij alles wat goed en heilig is in Gods ogen, kapotgemaakt moet worden op het altaar van zogenaamde progressiviteit. Wat we zien is de spiraal van goddeloosheid en zondigheid die we al in Rom. 1: 18-32 tegenkomen. Wat begint met opstandigheid, ontaardt in allerlei vormen van kwaad en zonden. Men wil vandaag de dag van God of gebod niet meer weten. Dat is precies wat er in Gods Woord geleerd wordt over de mens van de laatste dagen. Het is de opkomst van de antichristelijke geest, die God en Jezus als de Christus loochent en zelf god wil zijn. Hoe dichterbij de terugkomst, hoe meer we dat openlijk zullen zien.

Dat betekent dan ook dat ons dit niet moet ontmoedigen. We mogen hoop hebben en zien dat de komst van de Heer dus dagelijks dichterbij komt. En dat mag ons dan tevens met ontferming en barmhartigheid bewegen om verloren mensen te bereiken. Ook hen die in de progressieve bewegingen van deze wereld verstrikt zijn geraakt. Want ook voor hen is Jezus gestorven en ook voor hen is er een weg tot verlossing.