Image

Link tussen abortus en democratie?

Opinie
18 maart 2024

In het Nederlands Dagblad is een artikel te vinden over het pleidooi van organisaties als Rutgers (de organisatie achter de Week van de Lentekriebels), Oxfam en Plan Nederland aan de Nederlandse overheid om te blijven investeren in seksuele, reproductieve zorg in ontwikkelingslanden. 

De organisaties zijn van mening dat ‘democratieën wereldwijd onder druk staan doordat mensen worden beperkt in hun seksuele rechten en het recht op gezinsplanning via anticonceptie en abortus.’ Mocht Nederland daarom bij ontwikkelingssamenwerking op dit thema bezuinigen, dan brengt het daarmee dus de democratie in de wereld in gevaar.

Dat is de waarschijnlijk ook de reden dat in landen als China, Noord-Korea, Cuba en Vietnam - allemaal ‘bekende havens' van democratie en vooruitgang - abortus om wat voor reden dan ook en zonder termijn is toegestaan; daarin wordt de koppeling tussen democratische waarden en seksuele en reproductieve rechten duidelijk zichtbaar. Nu China echter vanwege de krimpende bevolking abortus aan banden wil leggen, is dat waarschijnlijk omdat de democratie in China onder druk staat, zo moeten we concluderen op basis van de redenering die hierboven is beschreven…
En wie kan vergeten hoe het bastion van democratische waarden, de Sovjet-Unie, abortus als eerste land ter wereld legaliseerde in 1921, na de communistische revolutie van Lenin en zijn communistische kameraden. Ook daar weer die verheven en bijzondere koppeling tussen democratie en dit belangrijk ‘recht’ op abortus.

U begrijpt de ironische strekking van de bovenstaande alinea’s om te laten zien hoe absurd dit allemaal is… Juist dictaturen en met name communistische, extreem-linkse dictaturen hebben de meest liberale wetgeving als het aankomt op abortus. Niet democratieën.
En vergeet niet dat landen als de VS en andere westerse democratieën pas in de jaren ’70 en ’80 abortus gingen toestaan. Waren die landen daarvoor dan geen democratieën?
Soms verbaast het oprecht hoe groot de stupiditeit van organisaties en hun berichtgeving is. Deze klinklare onzin is niet gespeend van enig historisch besef of kennis van zaken. Het is links activisme die rechtse politiek en conservatieve waarden verwart met anti-democratische tendenzen (op zichzelf al onjuist). Het verband daarbij leggen met seksuele en reproductieve rechten als ‘de kanarie in de kolenmijn van de democratische achteruitgang’ (dixit artikel), is niet alleen fout, maar ronduit bizar. Het wordt alleen nog maar gekker als je beseft dat dit geluid een podium heeft gekregen in de Tweede Kamer in een hoorzitting van die kamer deze week. 

Bron: Nederlands Dagblad