Image

Wat je niet hoort over Hamas

Artikel
05 juli 2024

Kijkend naar de al maanden durende oorlog tussen Israël en Hamas, wordt steeds weer duidelijk dat er sprake is van selectieve berichtgeving bij vele media (zie bijvoorbeeld hier en hier). Er is dan ook veel wat je niet hoort. Dit artikel is daar een voorbeeld van. Het gaat over Hamas en hoe zij in ‘hun’ Gaza te werk gaan volgens de Gazanen zelf die daar wonen.

Hamas' hoofddoel is de vernietiging van Israël en de Joden. Daarnaast heeft het nog een doel: de macht behouden in Gaza. Daar gebruikt men alle denkbare middelen voor. Zo worden al tijden, ook al voor het begin van de oorlog, raketten afgevuurd op Israël vanuit huizen, appartementencomplexen, scholen, in de nabijheid van ziekenhuizen en ga zo maar door. De reden hiervoor is cynisch: of Israël slaat niet terug om burgerslachtoffers te voorkomen en Hamas kan door met hun destructieve werk, of Israël valt wel aan, er sterven onschuldigen en Hamas kan uitventen naar de wereld hoe slecht Israël is. 

Een ander voorbeeld van hoe Hamas te werk gaat, is dat Hamas iedere Gazaan die wil meedenken over een nieuwe regering en een nieuw bestuur na de oorlog, liquideert. Het meest recente voorbeeld is de moord op een van de leiders van de Abu Amra stam. Deze man is vermoord middels een aanslag op klaarlichte dag in Gaza. Hamas beweerde dat hij wilde collaboreren met Israël en andere landen bij de verdeling van humanitaire hulp aan de burgerbevolking van Gaza. De Abu Amra stam nam wraak door twee Hamas-terroristen te doden. 

De verdeling van humanitaire hulp is sowieso een kwestie waar meerdere Gazanen bij omkomen. Het is voor Hamas van belang dat de honger in Gaza toeneemt, zodat ook dit als pressiemiddel en propaganda kan worden gebruikt om Israël in een kwaad daglicht te stellen. Er zijn meerdere voorbeelden van Gazanen die al vermoord of serieus verwond zijn, omdat ze werkten aan een eerlijke verdeling van onder andere medicijnen en voedsel die geleverd werden aan Gaza. 
Een sociale media influencers uit Gaza zelf, Hamza Howidy, vroeg hier aandacht voor: ‘Waarom negeren de media wat er gebeurt in centraal een zuid Gaza? Hamas liquideert Gazanen, vooral stamhoofden, met de bedoeling om allen die niet tot Hamas behoren af te schrikken om humanitaire hulp te bieden en te verdelen in Gaza.’

Het geweld richt zich overigens niet alleen tegen de eigen bevolking. Iets wat ook niet gemeld is, maar wel is gebeurd, is dat Hamas een VN-konvooi heeft beschoten met een raket. Het ging om een actie van de VN en Israël gezamenlijk om Gazaanse kinderen uit het noorden te verenigen met familie in het zuiden van Gaza. Gelukkig vielen er geen gewonden of doden, maar ook dit is tekenend voor wat Hamas doet.

We blijven het daarom zeggen: Hamas is een fanatieke doodscultus die over de lijken van mensen, zichzelf probeert te versterken en doelen probeert te bereiken. Het is een organisatie waarvan de leiders zichzelf constant verrijken door geld en middelen gegeven voor de hulp aan Gazanen, achterover te drukken. De wereld is beter af zonder Hamas. 

Bron: United with Israel