Zoeken in Het Zoeklicht

Het Zoeklicht van deze maand:

Kerstkind

Zo klein,
zo kwetsbaar
als een kaarsvlam
in de wind.

Maar toch…
God heeft Zich
in dit Kind
gegeven,

En wie dit Kind
ontvangen wil
ontvangt het Leven.

Gerrit van Engelenhoven