Image

'Kikkers in de ketel'

Artikel
01 mei 2024

De titel van dit artikel komt van een uitspraak van Jeff King, president van de ‘International Christian Concern’ (ICC), een organisatie die christenvervolging en verdrukking in de wereld monitort. De westerse kerken en de christenen die daarbij horen zijn als kikkers in een ketel, aldus hem: ‘Overal om ons heen begint het water te borrelen, maar ons valt het niet op.’ Hij wijst op maatschappelijke, politieke en juridische tendenzen waardoor christenen meer en meer het zwijgen wordt opgelegd. 

Hij gebruikt een land als India ter voorbeeld. Daar staat godsdienstvrijheid in de grondwet, zegt de president, maar in de praktijk is daar toch steeds meer christenvervolging. Sinds president Modi aan de macht is, is dit de tendens. Zo is het bijvoorbeeld steeds gebruikelijker dat predikers en dominees worden aangevallen tijdens hun werk of als ze gewoon op straat lopen. Als de politie dan komt wordt de prediker of dominee opgepakt, niet de aanvaller(s). Jeff King: ‘Dan kun je op papier godsdienstvrijheid hebben, maar het gaat om de praktijk.’ 

En dat brengt ons bij de situatie in veel westerse landen. Hier is op papier van oudsher de godsdienstvrijheid goed geregeld, maar heel langzaamaan wordt aan de randen van deze vrijheid geknaagd. Op de site van het Zoeklicht hebben we de laatste maanden bijvoorbeeld bericht over de genderconversiewet in Nederland, de wet tegen haat zaaien in Schotland, de arrestatie van wakers bij abortusklinieken in Nederland, Groot-Brittanië en andere landen, ouders die voogdij over hun kind verloren om religieuze opvattingen over gender, het voortgaande proces tegen de Finse politica Räsänen, en ga zo maar door. Het lijkt allemaal op zichzelf, losstaand niet groots, maar opgeteld past het in het patroon dat het ICC schetst. En het is dan nog maar het topje van de ijsberg wat wij beschrijven.

Er zijn antichristelijke krachten aan het werk in de westerse maatschappijen die het christendom en zeker het conservatieve christendom als de vijand zien die het zwijgen moet worden opgelegd. Met de tactiek van de tienduizend sneetjes willen ze hun doel bereiken: steeds een kleine inbreuk, steeds een stapje erbij, totdat we effectief onze vrijheid kwijt zijn en ons de mond gesnoerd is. Het zijn veelal links-extremistische bewegingen en partijen (die wel de woke-beweging worden genoemd, zie het artikel in magazine Het Zoeklicht nr. 6 over CRT voor meer informatie) die dit doen. Zij hebben veel invloed op media en politieke besluitvormers en werken via hen de vrijheden van de Kerk van Jezus tegen met één doel: ons christenen het zwijgen opleggen.  Dit gaat het meest direct via wetgeving en het rechtssysteem (kijk maar naar de eerder aangehaalde voorbeelden). Daarnaast wordt via de media het narratief verspreid over die gevaarlijke, achterlijke en haatvolle, onverdraagzame christenen, inclusief het belachelijk maken en aanvallen van wat wat christenen geloven en vinden.

Jeff King geeft aan dat mensen daarmee willen bereiken dat christenen zwijgen en langzaamaan uitsterven en verdwijnen. ‘Mensen leren dat je maar niet je hoofd boven het maaiveld moet steken, dat het maar beter is om te zwijgen omdat anders de staat, het recht en de media zich tegen je keren.' King waarschuwt dan ook: ‘Dezelfde trends die we zien in landen ver weg waar geloven niet vrij is, zien we steeds meer in de westerse landen waar grondrechten en vrijheid van oudsher zo belangrijk waren, ook de VS.’ Terecht waarschuwt hij: ‘Dictators en despoten hebben de mond vaak vol van de vrijheid van godsdienst, maar zij zullen er tegelijkertijd voor zorgen dat religieuze burgers hun mond houden en niet meer mee kunnen en mogen doen in het publieke debat.’ 

Wij van Het Zoeklicht zijn dit volledig met hem eens. Dit is inderdaad de trend die wij ook zien. Het past ook binnen de tijdsgeest van de mens van de laatste dagen. Dat leert de Bijbel al. Mensen zullen dan de waarheid niet meer willen horen, maar de leugen geloven en koesteren, omdat die hen vertelt dat ze in hun zonde en hoogmoed verder mogen leven zoals zij willen. Of zoals 2 Tim. 3 vers 1 tot en met 4 het zegt: ‘En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijk liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan van God.’ In 2 Tess 2 lezen we over deze zelfde tijd dat de mens van de laatste dagen niet meer open zal staan voor de Waarheid van het Evangelie, maar dat ze de leugen zullen geloven boven alles. Dit is voorwaar de mens en maatschappij waarin we meer en meer belanden.
Daarom is het zo belangrijk dat we nu het nog kan, ons geluid laten horen. Dat we dapper zijn en blijven en doorzetten op de goede weg die Jezus ons toont. Dat is wat ons van Het Zoeklicht drijft. Want zoals de Heer het al zegt: 'Ik moet de werken doen van Hem die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een nacht waarin niemand kan werken (Johannes 9: 4).'
Er is een wereld te winnen, zolang de tijd van genade ons nog is gegeven. Grijp alle kansen!

Bron: Christian Post