Dag van gebed - Kom en bid mee!

zaterdag 3 oktober (Brandpuntkapel - Postweg 18 in Doorn)


De wereld is in beroering! Daar gaat het oktobernummer van Het Zoeklicht over dat 25 september verschijnt. Naast dit speciale ‘eindtijdnummer’ is er ook een evangelisatiebrochure gemaakt. 

Daarin wordt aan ongelovigen uitgelegd dat alles wat wij nu in de wereld zien gebeuren al lang geleden door de Bijbel is voorzegd. En niet alleen dat… de Bijbel vertelt ook wat er nog gaat komen. In de brochure willen we mensen oproepen om zich te bekeren. Evangelisatie roept altijd strijd op in de hemelse gewesten. Vandaar dat we deze campagne willen opdragen in gebed. U wordt uitgenodigd om op een van deze drie uren van gebed aanwezig te zijn. Graag aanmelden welk uur u wilt komen, zodat we de coronamaatregelen kunnen waarborgen. Het zal een sobere bidstond zijn waar we geen koffie of thee zullen schenken. Uiteraard krijgt u wel wat water en kunt u gebruikmaken van het toilet.

Er zijn drie gebedsblokken:

  • 10.00 – 11.00 uur
  • 11.30 – 12.30 uur
  • 13.00 – 14.00 uur

We zullen steeds vier gebedsthema’s behandelen die kort ingeleid worden door een gedeelte uit Gods Woord. Na elk thema zullen we danken en bidden.

1.    Bekering van ongelovige dierbaren, zoals (klein)kinderen, broers en zussen.

2.    Veel christenen voelen zich eenzaam in families en soms ook in eigen kerk of gemeente. Soms is er sprake van strijd in de gezinnen en families.

3.    Christenen zien het einde der tijden naderen en verheugen zich over de komst van de Heere Jezus.

4.    Dankgebed. God heeft alles in Zijn hand en Hij komt tot Zijn doel.

Laten we beseffen dat we in de laatste dagen leven en dat dit misschien wel de laatste keer is dat het Evangelie kan worden verkondigd.

Locatie: Brandpuntkapel (Postweg 18 in Doorn)